Našou činnosťou sa podieľame na opätovnom použití cenných komponentov obsiahnutých v odpadoch.

   
 

 

Vďaka našej činnosti nie sú odpady skladované na skládkach.

   
 

 

Máme svoj podiel na tvorení nových výrobkov a spotrebných predmetov z materiálov získaných späť z odpadov.